Initiatiefnemers

Carin Benders GOR Rijk

Johan Veld GOR Rijk

Peter de Vries COR Politie

Helga Krapels OR Gemeente Maastricht

Jer Peerlings OR Gemeente Maastricht

Marlou Bongers OR Provincie Limburg

Bert de Haas FNV

Els Seebregts FNV

Jan Hut CMHF

Juan Schot CNV Publieke Zaak

Lammert de Hoop ACOP FNV

Peter Wulms Ambtenarencentrum

Angelique van der Velde Basis en Beleid

Simone van Houten Basis en Beleid

Loe Sprengers Sprengers Advocaten

René Hampsink Sprengers Advocaten

Robbert van het Kaar UVA