Boek Vereniging voor Arbeidsrecht

25 jaar rechtspraak over het primaat van de politiek in de WOR

De werkgroep medezeggenschapsrecht van de Vereniging voor Arbeidsrecht heeft een onderzoek verricht naar 25 jaar rechtspraak over het primaat van de politiek in de WOR.

Over de bepaling over het primaat van de politiek heeft de Hoge Raad zich inmiddels 9 maal gebogen. Uitkomst daarvan is dat de rol van de medezeggenschap bij de overheid over besluiten die van groot belang zijn voor de overheidsonderneming en de mensen die daarin werken, steeds beperkter is geworden. Het uitgangspunt van de wetgever bij de invoering van de WOR dat de bepaling over het primaat van de politiek bedoeld is om alleen daar waar de bijzondere positie van de overheid echt in het geding is en het politieke besluitvormingstraject bescherming te bieden, is in de rechtspraak daarna niet als leidraad genomen.

Het eerste exemplaar van het onderzoek is tijdens het symposium aangeboden aan Ad Melkert, oud minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) ten tijde van invoering van de WOR bij de overheid, en Maarten Schurink, secretaris-generaal bij ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK). Het boek is gepubliceerd door uitgeverij Boom Juridisch en is digitaal gratis beschikbaar voor belangstellenden via deze pagina door te klikken op onderstaande afbeelding.