25 jaar rechtspraak over het primaat van de politiek in de WOR

Invloed medezeggenschap bij de overheid

'Invloed van de medezeggenschap bij de overheid’ zo luidt de naam van een symposium dat op 26 november 2020 is gehouden. Tijdens het symposium is ook een boek van de Vereniging voor Arbeidsrecht gepresenteerd over 25 jaar rechtspraak over het primaat van de politiek in de WOR. Via deze website kun je dit boek gratis downloaden en het symposium terugkijken.

Het symposium heeft duidelijk gemaakt dat de ruimte voor de medezeggenschap bij de overheid wordt ingeperkt door de strikte wijze waarop de bepaling over het primaat van de politiek in de rechtspraak wordt uitgelegd. Daar dient verandering in te komen. Op deze website tref je de tekst van een petitie aan, die door ondernemingsraden bij de overheid is opgesteld. Minister en Tweede Kamerleden worden opgeroepen om de bepaling over het primaat van de politiek in de WOR aan te passen.

De petitie is in maart 2021 aangeboden aan de Minister van SZW en in november aan de vaste Kamercommissie van SZW. Op deze website tref je informatie daarover aan. Ook vind je informatie over de initiatiefnemers en het symposium.

Het is nu afwachten wat de reactie vanuit de politiek gaat zijn op de ingediende petitie. Wordt vervolgd.'


Petitie aangeboden aan Vaste Kamercommissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Op 7 december 2021 is de petitie aangeboden aan de Vaste Kamercommissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De dag na de Tweede Kamer verkiezing in maart 2021 was de petitie al aangeboden aan minister Koolmees, waarover elders op de website meer informatie is aan te treffen.

De initiatiefnemers hebben bij de start aangekondigd dat zij de petitie ook aan de vaste Kamercommissie SZW zullen gaan aanbieden. Zij willen de Kamerleden op die manier informeren over de wens van de ondertekenaars van de petitie dat aandacht moet worden besteed aan de bepaling over het primaat van de politiek in de WOR en de wijze waarop die in de rechtspraak wordt uitgelegd. De ondertekenaars van de petitie roepen ook de parlementsleden op om deze wetsbepaling in de WOR te wijzigen om zo de invloed van de medezeggenschap bij de overheid te normaliseren.

Vanwege de Coronamaatregelen mochten maar 2 personen de petitie digitaal aanbieden. Johan Veld als vertegenwoordiger van de vele overheidsondernemingsraden die de petitie hebben ondertekend, en Bas van Weegberg dagelijks bestuurslid   FNV en voorzitter van  de gezamenlijke vakbonden bij de overheid, hebben de vaste Kamercommissie kort toegesproken. Ze hebben de noodzaak tot aanpassing van de wet uitgelegd. De voorzitter van de Vaste Kamercommissie heeft vervolgens de petitie in ontvangst genomen.