25 jaar rechtspraak over het primaat van de politiek in de WOR

Invloed medezeggenschap bij de overheid

'Invloed van de medezeggenschap bij de overheid’ zo luidt de naam van een symposium dat op 26 november 2020 is gehouden. Tijdens het symposium is ook een boek van de Vereniging voor Arbeidsrecht gepresenteerd over 25 jaar rechtspraak over het primaat van de politiek in de WOR. Via deze website kun je dit boek downloaden en het symposium terugkijken.

Het symposium heeft duidelijk gemaakt dat de ruimte voor de medezeggenschap bij de overheid wordt ingeperkt door de strikte wijze waarop de bepaling over het primaat van de politiek in de rechtspraak wordt uitgelegd. Daar dient verandering in te komen. Op deze website tref je de tekst van een petitie aan, die door ondernemingsraden bij de overheid is opgesteld. Minister en Tweede Kamerleden worden opgeroepen om de bepaling over het primaat van de politiek in de WOR aan te passen.

De bedoeling is dat zoveel mogelijk ondernemingsraden en OR-leden bij de overheid deze petitie onderschrijven. Maar ook anderen die betrokken zijn bij de medezeggenschap bij de overheid kunnen de petitie ondertekenen. Te denken valt aan vakbondsleden, ambtenaren, deskundigen. De tekst van de petitie tref je op deze website aan als ook een link waarmee je de petitie kunt ondertekenen. Het is de bedoeling om deze petitie in de tweede helft van januari 2021 aan te bieden.

Als je nog andere mensen kent die geïnteresseerd zouden kunnen zijn in ondertekening van deze petitie, stuur ze dan een link naar deze website. Hoe meer ondernemingsraden bij de overheid hun stem verheffen, hoe luider die zal worden gehoord!


Stand van zaken indienen petitie

Er was een afspraak gemaakt met minister Koolmees om de petitie op 20 januari 2021 aan hem aan te bieden. Vanwege de verscherpte coronamaatregelen is deze afspraak afgezegd. Het is de bedoeling om zodra dit weer mogelijk is alsnog de petitie aan de minister aan te bieden. Het feit dat het kabinet inmiddels demissionair is, is voor de initiatiefgroep geen reden om het moment verder uit te stellen. Het aanbieden van de petitie aan de vaste Kamercommissie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zal op een later moment plaatsvinden. Omdat vanwege het verkiezingsreces de vaste Kamercommissie op korte termijn niet meer bij elkaar komt zal er een moment worden gekozen na de verkiezingen waarop de vaste Kamercommissie de draad weer oppakt.

Dit betekent dat de termijn voor ondertekening van de petitie verlengd wordt. Het is daarom nog steeds mogelijk om de petitie te ondertekenen op deze website. Inmiddels hebben ruim 100 ondernemingsraden de petitie ondertekend en ongeveer 1000 OR-leden, vakbondsleden, deskundigen en anderen. Dit is een mooi aantal, maar indien nog meer mensen interesse hebben om deze petitie te ondertekenen dan kan dat en wordt dit zeer op prijs gesteld uiteraard. Daarom verzoeken we u indien u nog personen kent die interesse kunnen hebben om deze petitie te ondertekenen om deze onder hun aandacht te brengen.